ITP16 zobrazovač teploty, montáž do otvoru Ø 22,5mm

ITP16 – nový zobrazovač teploty pre osadenie do panelu

slúži na zobrazenie teploty meranej snímačmi teploty alebo na riadenie priemyselných procesov vyžadujúcich sledovanie, meranie, zobrazenie a riadenie teploty prinášame novinku pre rýchlu dodatočnú montáž do panelu rozvádzača.

Tento ukazovateľ / zobrazovač obsahuje konfigurovateľný analógový vstup pre snímače teploty typu:

  • RTD – odporové snímače teploty (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000)
  • z nášho sortimentu môžete využiť napr. snímač teploty vzduchu DTS125L – Pt100.
  • TC – termočlánky (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3),
  • lineárne napäťové signály (0-1 V, -50…+50mV)

Panelový zobrazovač ITP16  má LED displej s číslicami s výškou 14 mm a jeden digitálny výstup NPN. Tento tranzistorový výstup NPN umožňuje realizovať on-off riadenie pomocou externého nízkonapäťového relé s napätím cievky do 42 V DC / 200 mA. Panelový zobrazovač ITP16  je tak možné využiť aj ako digitálny termostat, umožňuje kontrolovať nastavenú teplotu s reguláciou ON/OFF pomocou pripojeného snímača teploty typu RTD (Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000) alebo TC – termočlánky (K, J, N, T, S, R, B, A, L, A-2, A-3), alebo lineárneho napäťového signálu (0-1 V, -50…+50mV). Nameraná teplota je indikovaná na displeji.

Stránku s technickými detailami zobrazovača teploty ITP16 nájdete tu.

Pre zobrazovanie iných analógových hodnôt najmä zo signálu 4-20mA alebo 0-10V si pozrite tiež našu novinku, zobrazovač ITP14.