Referencie

Medzi spokojných užívateľov frekvenčných meničov a softštartérov Emotron, pákových ovládačov Gessmann, meracej a regulačnej techniky, ako aj ďalších produktov z nášho sortimentu patria zákazníci z oblastí:

 • Chemický a petrochemický priemysel
 • Hutníctvo, produkcia ocele a kovopriemysel
 • Spracovanie dreva a papiera
 • Úprava pitnej a odpadovej vody
 • Automobilový priemysel
 • Klimatizácia a vzduchotechnika
 • Spracovanie plastov, vstrekolisy
 • Spracovanie odpadov
 • Potravinárstvo
 • Poľnohospodárstvo – sklenníky
 • Poľnohospodárstvo – závlahy

Fotografie z vybraných inštalácií frekvenčných meničov a softštartérov Emotron, pákových ovládačov Gessmann, meracej a regulačnej techniky Akytec, ako aj ďalších produktov z nášho sortimentu: