Referencie

Fotografie z vybraných inštalácií:

 

Medzi spokojných užívateľov produktov Emotron ako aj ďalších produktov z nášho sortimentu patria aj:

Chemický a petrochemický priemysel:
– Duslo, a.s. (Šaľa)
– Duslo, a.s. prevádzka Istrochem Bratislava
– SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o. Nováky
– Slovnaft, a.s.

Hutníctvo a kovopriemysel:
– KOVOHUTY, a.s. Krompachy
– U.S. Steel Košice s.r.o.
– SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s
– Železiarne Podbrezová, a.s.
– PPS Group, a.s.

Spracovanie dreva a papiera:
– Mondi SCP, a.s. Ružomberok
– Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.
– MyWood (Rettemeier) Polomka Timber s.r.o.
– DOKA Drevo, s.r.o.

Úprava pitnej a odpadovej vody:
– Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
– Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
– Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Ostatné odvetvia:

– Takenaka Europe GmbH
– Siemens s.r.o. Bratislava
– Považský cukor a.s.
… a ďalší…