Ako rozdvojiť (duplikovať) analógový signál 4-20mA pre použitie v dvoch meracích obvodoch?

I3D Duplikátor procesných signálov

V priemyselnom prostredí výroby je takmer každý dôležitý parameter výroby meraný a zaznamenávaný do nadradeného systému. Najčastejším spôsobom vyhodnocovania premenných hodnôt je analógovým signálom, obvykle 4-20mA.  Čo ale robiť v prípade, keď máme k dispozícii jeden merací prístroj s jedným výstupom a potrebujeme jeho hodnotu na dvoch miestach? Napr.: poslať ju do nadradeného PLC a zároveň na miestny ukazovateľ? Prípadne ešte ďalšie zobrazenie na stene rozvádzača? V bežnej praxi je používané sériové zapojenie prístrojov v slučke 4-20mA, ale čo keď dochádza k úbytkom a skresleniu signálu? A keď potrebujeme galvanicky bezpečné oddelené obvody? Práve na takéto situácie je určený duplikátor analógového signálu I3D, z nášho sortimentu.

I3D je duplikátor vstupného analógového signálu

I3D je duplikátor a prevodník vstupného analógového signálu typu 4-20mA alebo 0-10V, s dvomi totožnými výstupnými signálmi 4-20mA. Duplikátor má zaručenú vnútornú 4-cestnú medzi-obvodovú izoláciu medzi napájaním, vstupným signálom, výstupom č.1  a výstupom č.2. Všetky vnútorné obvody sú tak navzájom galvanicky oddelené. I3D je určený pre montáž na DIN lištu. V prípade potreby poskytuje budiace napätie pre obidva výstupné obvody 4-20mA. Veľkou výhodou je univerzálne napájanie duplikátora signálu. I3D využíva pre napájanie ľubovoľné napätie od 24 do 240 VAC/VDC ±10 %. Konfigurácia zariadenia je jednoduchá a rýchla pomocou použitia konfiguračných kódov zvolených cez vnútorný skrytý displej. Zvolíte požadovanú konfiguráciu a zariadenie je pripravené na použitie. Všetky svorkovnice sú skrutkové a zásuvné pre uľahčenie pripájania vodičov.

Duplikátor má naviac zabudované funkcie na generovanie dolnej a hornej úrovne výstupných signálov určených na overenie funkcie vzdialeného prístrojového vybavenia a to bez prítomnosti vstupného signálu. Ďalšou vítanou vlastnosťou je možnosť zamknutia nastavenia  cez  heslo na zablokovanie prístupu do konfigurácie. I3D je navrhnutý pre priemyselné prostredie, pre širokú škálu aplikácií, má priaznivú cenu, vynikajúcu kvalita a voliteľné prispôsobenie.

Duplikátor analógového signálu I3D kúpite v eshope tu:

https://eshop.venio.sk/i3d-duplikator-procesnych-signalov/

Detaily a technický popis nájdete na stránkach spoločnosti VENIO, s.r.o.

https://venio.sk/produkty/i3d-duplikator-procesnych-signalov/

 

Technické vlastnosti a parametre

Rozsah vstupného signálu:

 • procesný signál 4-20 mA alebo 0-10 VDC (aktívny a pasívny)
 • budiace napätie +15 Vdc @25 mA
 • vstupná impedancia (signál mA): variabilná impedancia (úbytok napätia na svorkách <1,2 Vdc)
 • vstupná impedancia (signál VDC) 1 MOhm
 • Presnosť pri 25 ºC 0,5 % F.S. pre mA, 0,3 % F.S. pre VDC
 • Tepelná stabilita <100 ppm/ºC (F.S.)
 • Odozva 0 až 99 % signálu <200 ms. v „režime 1“, <550 ms. v „režime 2“

Rozsahy identického výstupného signálu na výstupe 1 a 2:

 • aktívny signál 4-20 mA: aktívny, max. 20,5 mA, min. 3,0 mA, záťaž < 400 Ohm
 • pasívny signál 4-20mA: pasívny signál 4-20 mA, max. 30 Vdc na svorkách

Napájanie:

 • napätie od 24 až 240 VAC / VDC ±10%, izolované
 • frekvencia striedavého prúdu 45 až 65 Hz
 • spotreba <4,0 W

Konfigurácia:

 • klávesnica: 2 klávesy
 • displej 2 číslice, 7 segmentov, výška 5 mm, červená farba

Galvanická izolácia:

 • medzi všetkými okruhmi 2300 Veff (60 sekúnd)
 • medzi výstupom 1 a  výstupom  2 = 1500 Vdc (60 sekúnd)

Mechanické vlastnosti:

 • rozmery: 106 x 108 x 22,5 mm
 • montáž na štandardnú DIN lištu (35 x 7,5 mm)
 • pripojenie: zásuvné skrutkové svorky (rozteč 5,08 mm)
 • materiál puzdra polyamid
 • hmotnosť ca 150 g
 • balenie 120 x 115 x 30 mm, kartón

Schéma zapojenia:

Schema zapojenia I3D duplikator signalu 4-20mA