Polovodičové relé SSR 

Rozsah výroby polovodičových relé SSR výrobcu EL.CO. Italy

Spoločnosť EL.CO. Italy  je tradičný Taliansky výrobca polovodičových relé (SSR = solid state relay). Produkcia SSR relé je rozdelená do niekoľkých hlavných skupín rozdelených podľa spôsobu zopnutia polovodičového prvku. Popis týchto skupín nájdete nižšie v texte.

Všeobecne odporúčané aplikácie pre SSR relé:

Polovodičové relé je vhodné použiť najmä tam, kde sa vyžaduje vysoká frekvencia spínania spolu s možnosťou riadenia zapínania a vypínania pomocou obmedzeného riadiaceho napätia (napr. v automatizácii už od +3V/3 mA). Keďže SSR nevyužívajú  mechanicky ovládané časti, sú mimoriadne odolné voči vibráciám a oxidácii, ako aj voči mechanickým vplyvom. Preto sú mimoriadne vhodné na spínanie vysokých prúdov (90A/480V) s izoláciou až 4 kV medzi vstupom a výstupom, bez rizika opaľovania mechanických kontaktov, ktoré hrozí pri mechanických relé a stýkačoch. SSR relé rovnako nespôsobujú oblúky ani prúdové kolísanie/špičky.

VÝHODY polovodičových relé SSR:

SSR370H-40600AS seria trojfazovych SSR rele s chladicom do 40A

 • Nízke riadiace napätie
 • Spínanie a rozpínanie pri prechode nulou alebo okamžitá komutácia
 • Dlhá životnosť
 • Prevádzková spoľahlivosť
 • Rýchla reakcia na vstupný signál / Nízka doba odozvy
 • Vysoká frekvencia spínania
 • Kompatibilita s digitálnymi obvodmi, riadiacimi systémami
 • Priame ovládanie nízkonapäťovými výstupmi z riadiacich systémov typu
 • PLC napr. signálmi TTL, CMOS, DTL, HTL alebo signálmi z miniPLC a programovateľných relé
 • Priame ovládanie nízkonapäťovými výstupmi PNP a NPN snímačov
 • Odolnosť voči otrasom
 • Bezhlučná práca (bez bzučania cievky, bez buchnutia/cvaknutia pri zopnutí)
 • Žiadne mechanické časti v pohybe, reakcia bez  mech. spätného rázu
 • Bez mechanického opotrebovania
 • Tesné prachu odolné vyhotovenie

Skladové typy SSR relé:

Prejsť do e-shopu eshop.venio.sk

 

 

Polovodičové relé SSR ktoré sú skladom, môžete objednať v eshop.venio.sk kliknutím na typ v tabuľke.

Typ: Ovládacie
napätie
Počet
spínaných
fáz
Spínané
napätie
Max.
prúd
Chladič
SA-06240B 10-30 VAC/DC 1 12-275VAC 6A / 4A pri 40°C Nevyžaduje
SSR170H-20240AS 3-32 VDC 1 12-275VAC 25A / 20A pri 40°C dodávané s chladičom
SSR170H-25240AS 3-32VDC 1 12-275VAC 30A / 25A pri 40°C dodávané s chladičom
SSR170H-25600AS 4-32VDC 1 48-600VAC 30A / 25A pri 40°C dodávané s chladičom
SSR170H-40600AS 4-32VDC 1 48-600VAC 50A / 40A pri 40°C dodávané s chladičom
SSR370H-25600AS 4-32VDC 3 48-600VAC 30A / 25A pri 40°C dodávané s chladičom
SSR370H-40600AS 4-32VDC 3 48-600VAC 40A / 40A pri 40°C dodávané s chladičom


K dispozícii je veľké množstvo ďalších typov, ak máte záujem o inú kombináciu, vyplňte prosím formulár na stránke dole.

Popis SSR relé typov podľa spôsobu spínania:

Najčastejšie skupiny polovodičových relé SSR:

 1. SSR relé spínané v prechode nulou – najčastejšie používaný typ

Relé spínané pri prechode cez nulu spína a vypína v momente, keď je prítomný riadiaci signál a striedavé výstupné napätie prechádza nulou. Preto tieto relé vždy vypínajú pri nulovom prúde – pri prechode nulou. Sú vhodné najmä na spínanie odporových a kapacitných záťaží. V produktovej verzii rozdelené podľa spínania: 1- fázové, 2-fázové, 3-fázové

 1. SSR relé s okamžitým spínaním – komutačné relé

Okamžité SSR relé reagujú okamžite na vstupný signál a zopnú sa v ľubovoľnom bode sínusovej krivky výstupného napätia. Vypínajú pri nulovom prúde. Sú obzvlášť vhodné pre komutáciu indukčných záťaží.

 1. SSR komutačné relé DC

SSR relé určené iba pre jednosmerný prúd aktivujú zapnutie a tiež vypnutie komutácie vždy súčasne s riadiacim napätím s vysokou reakčnou rýchlosťou. Nasadenie je možné iba v jednosmerných obvodoch.

 1. SSR relé riadené analógovým signálom

SSR relé riadené analógovým signálom obvykle 4-20mA alebo 0-10V riadia lineárne dĺžku otvorenia každej pol-vlny sínusoidy a spôsobia tak plynulý nábeh výstupného napätia a prúdu.

 

Všeobecne odporúčané aplikácie pre SSR relé:

Polovodičové relé je vhodné použiť najmä tam, kde sa vyžaduje vysoká frekvencia spínania spolu s možnosťou riadenia zapínania a vypínania pomocou obmedzeného riadiaceho napätia (napr. v automatizácii už od +3V/3 mA).

Keďže SSR nevyužívajú  mechanicky ovládané časti, sú mimoriadne odolné voči vibráciám a oxidácii, ako aj voči mechanickým vplyvom. Preto sú mimoriadne vhodné na spínanie vysokých prúdov (90A/480V) s izoláciou až 4 kV medzi vstupom a výstupom, bez rizika opaľovania mechanických kontaktov, ktoré hrozí pri mechanických relé a stýkačoch. SSR relé rovnako nespôsobujú oblúky ani prúdové kolísanie/špičky.

 

Všeobecné vlastnosti SSR:

Všetky polovodičové relé sú vybavené tlmiacim filtrom, ktorý ich chráni pred nežiaducimi špičkami, spôsobenými rýchlou zmenou výstupného napätia. V určitých aplikáciách je však možné, že spínané zariadenie stále nie je chránené v dôsledku zvýšených napäťových špičiek, ktoré môžu byť niekedy prítomné v priemyselných prostrediach. V takýchto prípadoch musí byť aplikovaný na zariadenie varistor paralelne s výstupom, aby sa zariadenie chránilo pred vyššie uvedenými špičkami. Na ochranu zariadení pred nadprúdom sa odporúča nainštalovať rýchlo reagujúcu poistku pre každú fázu, a nie normálnu poistku, ktorá by zasiahla až po poškodení zariadenia.

 

INŠTALÁCIA

Aby sa zabezpečil optimálny výkon všetkých polovodičových relé, je potrebné ich umiestniť do dobre vetraného prostredia / rozvádzača, čo zabezpečí, že zariadenia budú mať dobrý rozptyl tepla. Okrem toho je počas inštalácie dôležité vyhnúť sa usporiadaniu relé v radoch, ktoré sú za sebou, čo by mohlo ohroziť dobrý rozptyl tepla z relé.

 

OBMEDZENIA – viď technický datasheet podľa typu

– Pokles výstupného napätia (od 1 do 1,5V)

– Výstup buď AC alebo DC, nutné poznať použitie pri objednaní

– Obvykle nutné použiť s montážou na chladič – dodávané hotové kombinácie SSR s chladičom

– Nefunkčné pri nízkom zaťažení na výstupe / nevhodné pre spínanie veľmi malých prúdov

– Odolnosť voči prechodnému napätiu

– Bežný je malý unikajúci prúd aj v rozopnutom stave

 

REFERENČNÉ ŠTANDARDY ES:

Smernica o nízkom napätí (LVD) 2006/95/ES

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2004/108/ES

Dopyt na cenu a termín – vyplňte kontaktný formulár:

Potrebujete cenu, termín alebo informácie o produkte z nášho sortimetnu? Napíšte nám, radi Vám odpovieme!

  Ak dopytujete frekvenčný menič alebo softštartér uveďte výkon, napätie a prúd motora, prípadne druh stroja (čerpadlo, dopravník, ventilátor a pod.)

  Stránka je chránená proti spamu pomocou reCAPTCHA od Google (zásady ochrany osobných údajov a podmienky služby).