AR540 univerzálny zobrazovač 57mm

Dvojkanálový univerzálny displej na zobrazovanie teploty a analógových signálov so štandardnými matematickými funkciami, budík a hodiny, 4 farebný, 4 miestny LED displej s písmom výšky 57 mm, RS485, analógový výstup, nástenný 222×145 mm, IP65

Univerzálny dvojkanálový zobrazovač APAR AR540 s písmom veľkosti 57 mm
Univerzálny dvojkanálový zobrazovač APAR AR540 s písmom veľkosti 57 mm

Popis zobrazovača AR540:

Veľký zobrazovací displej a regulátor s ON/OFF výstupom pre zobrazovanie teploty a iných fyzikálnych parametrov (vlhkosť, tlak, hladina, rýchlosť atď.) zo štandardného signálu: 0/4-20 mA, 0-10 V, 0-60 mV, 0-2,5 kΩ

 • 2 univerzálne meracie vstupy (RTD odporové snímače, TC termočlánky, a analógové vstupy) s ďalšími funkciami:
  • matematické funkcie (rozdiel, súčet a priemer meraní z dvoch vstupov)
  • s nameranou minimálnou a maximálnou hodnotou uloženou v pamäti
  • diaľkové zobrazenie dát (cez protokol MODBUS-RTU, slave)
 • hodiny v reálneho času môžu byť zobrazené striedavo s meraniami
 • LED displej: 4 číslice, výška 57 mm, 4 farby – nastaviteľné (červená, oranžová, žltá, zelená)
 • programovateľné farby displeja môžu byť nastavené rozdielne pre: kanály 1 a 2 , hodiny, LED indikátory a alarmy
 • 2 nezávislé výstupy alarmu on/off: (ON-OFF, kúrenie, chladenie, relatívne alarmy, manuálny režim) s LED indikáciou a farebným displejom
 • BIN digitálny vstup pre signál na zmenu prevádzkového režimu:
  • štart/stop pre výstupy,
  • manuálny / automatický režim pre výstupy,
  • dvojpolohové prepínanie nastavenej hodnoty (deň/noc) pre alarmy,
  • zobrazenie funkcie „Hold“ na meranie, zmenu alebo zastavenie prepínania zobrazovaných kanálov,
  • priame zobrazenie vstupov nameraných hodnôt (pre matematické funkcie) atď.
 • analógový výstup 0/4 ÷ 20 mA alebo 0/2 ÷ 10 V (alarm, opakovaný prenos)
 • možnosť prevodu vstupného signálu na štandardný analógový výstup
 • výber matematických výstupov kontrolnej hodnoty (vstup, rozdiel, súčet, priemer z meraní)
 • manuálny režim (otvorená regulačná slučka) k dispozícii pre binárne a analógové výstupy, nastavenie hodnoty výstupného signálu v rozsahu 0 ÷ 100%, možnosť automatickej aktivácie z dôvodu poruchy snímača
 • vstavaný napájací adaptér 24 V DC / 50 mA pre napájanie vlastných prevodníkov
 • Sériové rozhranie RS485, galvanicky izolované, MODBUS-RTU, slave
 • kompenzácia odporu vedenia odporových snímačov
 • teplotná kompenzácia termočlánkov za studena
 • programovateľné zobrazované hodnoty (merania, matematické alebo vzdialené funkcie), typy vstupov, indikačné rozsahy (pre analógové vstupy), možnosti alarmov, komunikácia, prístup, zobrazenie a ďalšie parametre
 • možnosť ochrany prístupu ku konfigurácii parametrov pomocou hesla používateľa
 • metódy konfigurácie parametrov:
  • cez membránovú klávesnicu (IP65)  ktorá sa nachádza na prednom paneli zariadenia
  • cez RS485 alebo PRG (programátor AR956 / 955) a freeware ARsoft-LOG (Windows 7/8/10), MODBUS-RTU
 • softvér a programátor vám umožňujú zobraziť nameranú hodnotu a rýchlo nakonfigurovať jednu alebo niekoľko súborov parametrov predtým uložených v počítači na opätovné použitie, napr. na iných zariadeniach rovnakého typu (funkcia duplikácie konfigurácie)
 • vysoká presnosť, dlhodobá stabilita a odolnosť proti rušeniu
 • voliteľne (na objednávku):
  • napájací adaptér 24 V ac / dc,
  • alarmové výstupy SSR,
  • analógový výstup 0/2 ÷ 10 V
 • napájanie: 230Vac (85 ÷ 260 Vac) / 5VA, 24Vac / dc (18 ÷ 72Vdc / 5W, 15 ÷ 50Vac / 5VA)
 • rozsah prevádzkových teplôt: 0 ÷ 50 ° C
 • rozmery 222x145x55 mm, IP65

Dopyt na cenu a termín – vyplňte kontaktný formulár:

Potrebujete cenu, termín alebo informácie o produkte z nášho sortimetnu? Napíšte nám, radi Vám odpovieme!