Výzva pre stredné a vysoké školy s odbornými predmetmi pre oblasť automatizácie:

V rámci podpory vzdelávania odborných pracovníkov do budúcnosti a s cieľom oboznámenia sa s programovaním a programovateľnými relé PR200 v spolupráci s výrobcom akYtec poskytujeme pre výučbu na odborných školách bezplatne programovateľné relé PR200 za účelom ľubovoľného školského projektu, o ktorom škola následne zverejní informácie na svojich web stránkach.

O detailoch sa môžete informovať e-mailom na: venio@venio.sk

Programovateľné relé PR200