Výzva pre stredné a vysoké školy s odbornými predmetmi pre oblasť automatizácie:

V rámci podpory vzdelávania odborných pracovníkov a s cieľom oboznámenia sa s programovaním poskytujeme programovateľné relé PR200 bezplatne pre výučbu na odborných školách. (Stredných a vysokých).

Poskytnutie PR200 je organizované spoločnosťou VENIO, s.r.o. v spolupráci s výrobcom akYtec GmbH, pričom relé je poskytnuté za účelom ľubovoľného školského projektu, o ktorom škola následne zverejní informácie na svojich web stránkach.

Programovací softvér Akytec ALP je tiež poskytovaný bezplatne. Je možné ho používať na výučbu aj bez pripojenia logického programovateľného relé. Softvér obsahuje aj funkciu simulácie, takže je možné simulovať proces. Takto je možné otestovať ako sa bude chovať program vytvorený študentom. Softvér si môžete stiahnuť tu.

Využívanie programovateľného relé PR200 pri výučbe umožní študentom naučiť sa pracovať s programovacím softvérom Akytec ALP. Softvér pre programovanie využíva spájanie funkčných blokových diagramov (tzv FBD – Function Block Diagram). Spoznanie tejto logiky prinesie študentom univerzálnu vedomosť, ktorá je uplatniteľná v mnohých ďalších zariadeniach v oblasti priemyselnej automatizácie. Programovanie pomocou FBD je bežne využívané viacerými celosvetovými výrobcami.

Nakoľko programovateľné relé PR200 poskytujeme bezplatne počet zariadení je limitovaný. O detailoch sa môžete informovať e-mailom na: venio@venio.sk