Softštartéry Emotron

Softštartéry Emotron – CG Drives and Automation

Definícia: Softštartér je elektronické výkonové zariadenie, ktoré slúži k realizácii rozbehov a dobehov zariadení poháňaných asynchrónnymi motormi. (čerpadlá, miešadlá, ventilátory, dopravníky, …) .

CG Drives & Automation vyrába dva typy softštartérov:

Emotron TSA – pre pravidelné rozbehy a dobehy s integrovaným by-passom, lacnejšie riešenie s plnou funkcionalitou.

Emotron MSF – pre trvalé nasadenie v ťažkých prevádzkach s nepretržitou záťažou, variant časté štarty a zastavenia.

Graf pre prúd, rozbeh pomocou softštartéra Emotron MSF

Hlavným dôvodom na nasadenie softštartéra  je obmedzenie záberového prúdu pri štarte motora (viď graf vyššie).

Ďalším prínosom je tiež ochrana a zníženie opotrebenia motora a elektrických prvkov pri štarte motora, ako aj plynulý nábeh čerpadla bez prudkých tlakových rázov v potrubí.

Softštartéry Emotron majú integrovanú funkciu monitorovania záťaže dohliadačom Emotron M20.  

Kúpou softštartéra Emotron získate funkcie dvoch zariadení za cenu jedného.

 

Stručný popis funkcie a výhod:

Bežné softštartéry využívajú na reguláciu preddefinovaný napäťový rozbeh reguláciou na dvoch z troch fáz.

Softštartér Emotron nepretržite kalkuluje aktuálny moment motora a reguluje ho podľa požiadaviek poháňanej aplikácie. Táto regulácia výkonu zaručuje neobyčajne plynulý rozbeh s konštantným zrýchlením.

Regulácia momentu umožňuje ďalšie zníženie rozbehového prúdu,  v porovnaní s bežným softštartérom až o ďalších 30%. Podľa druhu zariadenia je potom často možné použiť menšie poistky či kabeláž, čo prináša ďalšiu úsporu nákladov na celkovú investíciu. Plynulý rozbeh tiež znižuje mechanické namáhanie, čo prináša ďalšie úspory na strane prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu nielen regulovaného točivého stroja, ale aj napr. potrubného príslušenstva v prípade rozbehu čerpadla.

 

Plynulé (rýchle alebo pomalé) zastavenie stroja.

Podľa druhu aplikácie je možné  nastaviť nielen plynulý rozbeh, ale aj plynulé zastavenie. Spôsob zastavenia závisí od aplikácie, napr. čerpadlá vyžadujú plynulé zastavenie z dôvodu obmedzenia hydraulických rázov, naproti tomu napr. píly vyžadujú z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov rýchle zastavenie .Softštartér Emotron je schopný plniť obidve tieto požiadavky.

Ovládanie sofštartérov

Softštartér Emotron – výrobcu CG Drives & Automation má štyri programovateľné vstupy, ktoré ponúkajú vysokú prispôsobiteľnosť a rozširujú funkčné možnosti. Dva vstupy môžete napr. využiť na riadenie otáčok, ďalší signál môže slúžiť ako vstup pre externý alarm, pomocou ktorého môžete pri poruche zastaviť motor.

Pre riadenie tiež môžete využiť komunikačné protokoly napr.:

 • Zbernicovú komunikáciu pomocou: Profibus, DeviceNet, Ethernet
 • Sériovú komunikáciu (RS232, RS485, Modbus)
 • ale aj vyššie uvedené digitálne a analógové vstupy a výstupy

Ako výstupný signál je možné zvoliť niektorú z veličín:Softštartér Emotron TSA 2x

 • prúd
 • napätie
 • výkon na hriadeli
 • spotreba energie
 • účinník
 • moment na hriadeli
 • doba prevádzky
 • tepelná kapacita motora

Viac údajov nájdete v sekcii na stiahnutie.

Neviete si vybrať, či potrebujete poradiť ? Kontaktujte nás mailom, vyplňte formulár, alebo zavolajte.

 

Dopyt na cenu a termín - vyplňte kontaktný formulár:

Potrebujete cenu, termín alebo informácie o produkte z nášho sortimetnu? Napíšte nám, radi Vám odpovieme!

Produkty

Naši partneri

Zaujímavé odkazy