Externé/miestne ovládanie frekvenčného meniča, typ EOM

Väčšina inštalácií frekvenčných meničov neumožňuje ovládanie obsluhou priamo na frekvenčnom meniči, pretože menič je obvykle dodaný v krytí IP20 a nainštalovaný v uzatvorenom rozvádzači. Pokiaľ je proces regulácie riadený nadradeným systémom je to najčastejšie a najvhodnejšie riešenie.

Ak ale situácia vyžaduje manuálne zásahy obsluhy počas trvania procesu, je výhodné nainštalovať miestne ovládanie meniča čo najbližšie k obsluhe. Na tento účel slúži náš výrobok s označením EOM. Jedná sa o skrinku externého ovládania frekvenčného meniča z miesta obsluhy stroja. Táto ovládacia skrinka má krytie IP65. Všetky použité komponenty sú minimálne v krytí IP65  alebo vyššom. Pokiaľ obsluha potrebuje ovládať menič zo svojho pracoviska či miesta, niekedy ho nazýva aj miestne ovládanie frekvenčného meniča. Miestnym ovládaním frekvenčného meniča sa však obvykle nazýva samotný obslužný displej / klávesnica meniča.

Užívateľ si môže vybrať z niekoľkých štandardných verzií, alebo mu pripravíme špeciálnu zostavu podľa individuálnych požiadaviek.

Základná verzia ručného diaľkového ovládania meniča, typ:

EOM-R-10-2-0 s displejom a OEM-O-10-2-0 bez displeja, má nasledovné parametre:

Externé ovládanie frekvenčného meniča, EOM-0-10-2-0

  • OEM-R-10-2-0 s displejom má rozmery 155x115x75 mm, krytie IP56
  • OEM-O-10-2-0 bez displeja má rozmery 130x90x65 mm, IP56
  • 1x prepínač I-0-II pre určenie smeru otáčania
  • 1x potenciometer 10 kOhm
  • 1x 4-miestny LED-displej, ITP11, napájaný prúdovou slučkou 4-20 mA z meniča, (displej slúži pre zobrazenie nastavenej hodnoty (napr. otáčky, frekvencia a pod.)
  • spoločná dvojdielna rozpojovacia svorkovnica na ktorú sú vyvedené všetky komponenty (na požiadanie pripravíme verziu bez svorkovnice s vyvedeným káblom v dĺžke podľa želania)
  • 1x priechodka M12 pre kábel do 6,5 mm

 

Pozícia:1234
Príklad označenia:EOM-R-10-2-0
Pozícia 1:Rčervené LED
Gzelené LED
Obez displeja
Pozícia 2:1010 kOhm
055 kOhm
Pozícia 3:1jeden smer otáčania (prepínač 0-I)
2dva smery otáčania (prepínač I-0-II)
Pozícia 4: (viď pozn.)01 pevná rýchlosť – bez prepínača
12 pevné rýchlosti – prepínač 0-I
23 pevné rýchlosti – prepínač 0-I-II
Xviac pevných rýchlostí = špeciálne vyhotovenie
Pozn.: Pevné rýchlosti musia byť definované a umožnené v menu frekvenčného meniča.

Dopyt na cenu a termín – vyplňte kontaktný formulár:

Potrebujete cenu, termín alebo informácie o produkte z nášho sortimetnu? Napíšte nám, radi Vám odpovieme!