Prezentácia meničov Emotron na NFÚ 2014

Prezentácia meničov Emotron na NFÚ 2014

Naša spoločnosť sa zúčastnila pravidelnej konferencie “Národné fórum údržby 2014” usporiadanej vo Vysokých Tatrách.

Nosnou témou boli produkty ktoré pomáhajú znižovať náklady na elektrickú energiu, zjednodušovať údržbu a predchádzať poruchám. Ako jedna z najzaujímavejších prednášok bola vyhodnotená aj naša prezentácií  “Optimalizácia spotreby elektrickej energie motorov pomocou softštartérov a frekvenčných meničov Emotron” . Prezentácia sa umiestnila na 10. mieste zo všetkých prednášok počas dvoch dní konferencie. Link na program, výsledky a fotografie z konferencie nájdete tu: NFÚ 2014.